Stageverslag David Jagtman

Stageverslag David Jagtman Stageperiode: 2 januari t/m 31 mei 2017 Begin juni 2016 studeerde ik af met een Bachelor of Science in Policy Science van Leiden University College in Den Haag. Hoewel mijn opleiding veel de aandacht vestigde op de studie van overheidsorganisaties en beleid, was ik toen ik mijn diploma behaalde voornamelijk geïnteresseerd in

Stageverslag Lonne Pasmans

Stageverslag Lonne Pasmans Stageperiode: 5 september 2016 t/m 31 januari 2017   Eind augustus 2016 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit Maastricht met een Master in International Business met als specialisatie Organisations: Management, Change & Consultancy. Ik wist echter nog niet in welk soort sector ik werk wilde gaan zoeken na mijn afstuderen, omdat ik

Stageverslag Erik van Goudoever

Stageverslag Erik van Goudoever Stage periode mei – december 2016   Tijdens mijn Bachelor Economie & Bedrijfseconomie aan de Erasmus universiteit had ik een jaar uitloop, waardoor ik een half jaar geen vakken hoefde te volgen. Hierdoor had ik de kans om ruim een half jaar stage te lopen. Ik wilde graag stage lopen om

Stageverslag Maike Ehlert

Stageverslag Maike Ehlert Stageperiode: 1 juni 2016 tot 1 november 2016   Na het behalen van mijn Bachelor Bedrijfskunde op de Vrije Universiteit in Amsterdam ben ik begonnen met mijn Master Business Administration met als specialisatie: Strategy and Organization. Zowel mijn Bachelor als mijn Master is theoretisch georiënteerd. Ten gevolge hiervan wilde ik graag ervaring

Stageverslag Kamja Yekta Jabbari Fumani

Stageverslag Kamja Yekta Jabbari Fumani Student Erasmus Universiteit Rotterdam 25-5-2016 Tijdens de afrondende fase van mijn studie Bedrijfskunde besloot ik voor mezelf dat ik nog graag ergens stage wilde lopen. Ik wilde graag ervaring opdoen in de consultancy branche, zodat ik een beter beeld kreeg van wat ik goed kan, wat ik kan verbeteren en

Stageverslag Stan Evers

Stageverslag Stan Evers Student Radboud Universiteit Nijmegen 20-01-2016 Nadat ik een half jaar in Athene heb gestudeerd, had ik nog een half jaar ruimte om ervaring in de praktijk op te doen. Ik was op zoek naar een management consultancybureau en kwam via Integrand terecht bij MSR. Het begin was zwaar. Dit kwam mede doordat