Marktonderzoek

 • Om succesvol te zijn en blijven in het winnen van nieuwe en het behouden van bestaande klanten is het regelmatig uitvoeren van marktonderzoek essentieel.
 • MSR voert voor haar klanten een grote variatie aan marktonderzoeken uit. Deze zijn bijvoorbeeld gericht op:
  • het meten van de tevredenheid en loyaliteit van klanten
  • het bepalen van marktpotentieel onder nieuwe doelgroepen
  • het in kaart brengen van koop- en oriëntatie gedrag
  • het benchmarken van de eigen marktprestaties tegen dat van de concurrentie
  • het meten van het bedrijfsimago, de merkbekendheid en de merkpreferentie

Onze aanpak

 • Samen met de klant wordt de te toetsen onderzoekshypothese opgesteld en wordt de doelgroep van het onderzoek bepaald.
 • MSR verwerkt dit tot een concrete vragenlijst en bepaalt de juiste steekproef in relatie tot de specifieke onderzoekspopulatie
 • Afhankelijk van het doel van het onderzoek wordt gekozen voor kwalitatief of kwantitatief onderzoek of een combinatie van beide.

Tools

 • MSR beschikt over state of the art software voor online onderzoek, data analyse en rapportage en heeft sinds 2007 een eigen gespecialiseerd internationaal callcenter voor telefonisch onderzoek.
 • Kwalitatief onderzoek wordt uitgevoerd in speciaal daarvoor ingerichte onderzoeksfaciliteiten.
 • Internationaal kwantitatief onderzoek doen wij direct van uit Nederland. Internationaal kwalitatief onderzoek vindt plaats in samenwerking met onze internationale zusterbedrijven in het buitenland of via onze vaste partners.

Resultaten

 • Naast de onderzoeksresultaten bevat de rapportage gedetailleerde aanbevelingen en actiepunten.
 • In één of meer workshops worden deze resultaten vervolgens vertaald naar concrete aanpassingen in de (markt)strategie en uitgewerkt in een actieplan voor de korte en langere termijn.

Multiclient onderzoek

 • Regelmatig voert MSR marktonderzoek uit voor meerdere opdrachtgevers tegelijk
 • Dit biedt:
  • Een aanzienlijke kostensynergie
  • Grootschalig onderzoek tegen lage kosten
  • Uitgebreide benchmarkmogelijkheden
  • Directe toegang tot moeilijk toegankelijke onderzoekspopulaties, bijvoorbeeld klanten en prospects van concurrenten, die anders slechts tegen zeer hoge kosten bereikbaar zijn.

 

 

 

Relevant expertises