Stageverslag Dion Hoogendam

Published: juni 30, 2022

Naarden, 20220624 – Stageverslag Dion Hoogendam

De afgelopen vijf maanden ben ik werkzaam geweest bij MSR Consulting Group. Het bedrijf ondersteunt verschillende merken in de Automotive branche. Intern wordt er gewerkt met project teams die verantwoordelijk zijn voor een bepaald merk. Zelf zat ik ook op een van deze Automotive teams. In dit project team heb ik uitstekende begeleiding gekregen.

Aan het begin van de stage was het voor mij nog redelijk onduidelijk wat voor werkzaamheden er binnen MSR werden verricht. Ik heb dan ook even de tijd nodig gehad om kennis te maken met de interne werkwijzen, programma’s en verwachtingen. Zelf ben ik begonnen met standaardwerkzaamheden zoals het creëren van overzichten, rapportages en exportcontroles. Naarmate ik bekender ben geraakt met de werkwijzen en programma’s heb ik mijn takenpakket geleidelijk steeds verder uitgebreid. Hier kwam ook meer verantwoordelijkheid bij kijken.

Tijdens mijn stageperiode heb ik mezelf ontwikkeld op onder andere de volgende vlakken:

Excel vaardigheden

Binnen MSR Consulting Group zijn er enorm veel werkzaamheden die met het programma Excel uitgevoerd worden. In de stageperiode heb ik mijn vaardigheidsniveau met dit programma enorm verhoogd. Op dit vlak heb ik de juiste begeleiding ontvangen van mijn stagebegeleiders.

Omgaan met verwachtingen/gerichte vragen stellen

Mijn stagebegeleiding heeft mij er altijd op gewezen om gerichte vragen te stellen en aantekeningen te maken. Door goed te doorgronden wat de verwachtingen zijn, kan er meer verantwoordelijkheid genomen worden.

Nauwkeurigheid

De adviezen van MSR Consulting Group zijn gebaseerd op de data gedreven analyses die uitgevoerd worden door de consultants. Om deze reden is nauwkeurigheid binnen MSR Consulting Group erg belangrijk. Ik heb geleerd om mezelf meerdere keren te controleren voordat ik bepaalde werkzaamheden door communiceer.

Ik kijk terug op een leerzame stage met gezellige collega’s die ik nog veel succes wil wensen.