Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor MSR Consulting Group. Daarom wordt in deze verklaring uiteengezet hoe uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt en beschermd.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wanneer u contact met ons heeft opgenomen of uw contactgegevens aan ons heeft verstrekt bijvoorbeeld middels een online platform zullen wij mogelijk één of meerdere van de volgende persoonsgegevens van u verzamelen: volledige namen, adresgegevens, bedrijfsgegevens, functienaam, telefoonnummer, e-mailadres en geslacht.

Waarom verzamelen we uw gegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van onze dienstverlening. Daarnaast gebruiken we deze gegevens om onze dienstverlening te analyseren en te optimaliseren. 

Wanneer u aangeeft dat u gebruik wil maken van onze dienstverlening en/of informatie wenst te ontvangen in welke vorm dan ook, gebruiken wij de door u verstrekte persoonsgegevens. Daarnaast verzamelen wij persoonsgegevens ten behoeve van (re)marketing doeleinden en verwerken wij deze ter verbetering van onze website.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Uw gegevens kunnen worden gedeeld met werknemers van MSR Consulting Group voor de uitoefening van hun functie.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden geven tenzij dit wettelijk verplicht is of dit noodzakelijk is voor de uitoefening van onze dienstverlening.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de uitoefening van onze dienstverlening of voor zover dit noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Wat zijn uw rechten?

  • Inzage

U heeft altijd het recht op inzage van uw persoonsgegevens.

  • Wissen

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens te verwerken.

  • Rectificeren

U kunt ons verzoeken om rectificatie of aanvulling van uw persoonsgegevens indien u van mening bent dat de persoonsgegevens die we verwerken onjuist of onvolledig zijn.

  • Beperken

U heeft altijd het recht om ons te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Het recht op beperking van verwerking geldt indien gegevens mogelijk onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is, gegevens niet meer nodig zijn of de betrokkene bezwaar maakt. MSR Consulting Group zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij onze rechtmatige belangen zwaarder opwegen tegen uw persoonlijke belangen, rechten en vrijheden.

  • Bezwaar

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken.

  • Gegevensoverdraagbaarheid

Indien wij uw persoonsgegevens digitaal verwerken, hebt u het recht te verzoeken om doorgifte van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens overdragen in een gestructureerd, veelgebruikt en machine leesbaar format.

  • Toestemming intrekken

Wanneer u zich op enig moment wilt afmelden voor het ontvangen van onze marketing, dan hebt u altijd de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken. Om ons te verzoeken uw gegevens niet meer te gebruiken kunt u contact met ons opnemen per telefoon of e-mail, dan zullen wij u afmelden.

  • Klachten

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Als u vragen heeft over onze privacyverklaring dan kunt u contact opnemen via:

MSR Consulting Group
Gooimeer 3
1411 DC Naarden
the Netherlands
tel.:         + 31 (0)35 694 3313
e-mail: marketing@msr.nl

internet: www.msr.nl
KvK nr.: 24 198 749