Klantbeloften

Voor één van de premium merken is MSR gevraagd te helpen om de klanttevredenheid en loyaliteit te vergroten. Hiervoor is het nodig om de interne processen te verbeteren en vervolgens te werken aan de positionering richting de markt. MSR heeft het klantbeloften programma uitgerold, waardoor de interne doelen voor de medewerkers duidelijker zijn en ervoor wordt gezorgd dat nieuwe werkafspraken ook daadwerkelijk worden nageleefd. Vervolgens zijn specifieke klantbeloften ook gecommuniceerd.

Onze aanpak

 • Gezamenlijk met opdrachtgever bepaalt MSR de ‘momenten van de waarheid’ (MOT) en worden kernwaarden/beloften ontwikkeld
 • MSR voert vervolgens een quick scan van iedere dealerorganisatie uit
 • Aanvullend wordt door MSR een klanttevredenheidonderzoek of klantenworkshop uitgevoerd
 • Daarna wordt een evaluatie en verbeterplan opgesteld
 • Na een kick off met het gehele team, begeleidt MSR werksessies met betrokken medewerkers
 • Aansluitend begeleidt MSR de externe communicatie van de klantbeloften
 • MSR voert herhaalmetingen van klanttevredenheidsonderzoek uit

Tools

 • Communicatiemiddelen
 • Medewerkerhandboek
 • Klanttevredenheidonderzoek

Resultaten

 • Versterkt imago en klanttevredenheid
 • Interne processen verder aangescherpt en verbeterd
 • Vergrote efficiency en besparing kosten
 • Positieve mindset medewerkers
 • Blijvende aandacht voor klanttevredenheid