Sparring partner op directie niveau

Door een importeur van Japanse auto’s zijn we gevraagd om de directie van een strategische dealer te ondersteunen en begeleiden. Bij de betreffende dealer had recent een Management Buy-In plaats gevonden, en de nieuwe directie had niet het volledige vertrouwen van de importeur.

Onze aanpak:

  • Intensief contact met dealer directie
  • Minimaal 2-wekelijks op locatie
  • Onderwerpen liepen uiteen van strategie & visie, management & aansturing en budget & realisatie besprekingen
  • Zowel klankbord, bijsturen tot aan direct ingrijpen
  • Maandelijks terugkoppeling aan importeur

Tools:

  • N.v.t.

Resultaten:

  • Steile leercurve voor directie, zowel in management skills als branche specifieke kennis
  • Vertrouwen gewonnen van importeur en financier
  • Direct doorvoeren noodzakelijke maatregelen (o.a. reorganisatie)