Stageverslag Jasper van Mil

Published: februari 7, 2019

Stageverslag Jasper van Mil (31 januari 2019)

 

Tijdens mijn studie vond ik het lezen van boeken en dit niet toepassen in de praktijk steeds minder waardevol. Om deze reden besloot ik een stage te zoeken om te ervaren hoe het was om daadwerkelijk in een organisatie te werken. Ik wilde in een midden klein bedrijf meelopen zodat ik van elk deel iets mee kon pikken. Zodoende ben ik bij MSR Consulting Group terecht gekomen.

 

Ik heb mijn stage bij MSR als erg leerzaam ervaren. De meest leerzame momenten waren zeker niet altijd leuke momenten, maar dit maakt ze wel erg waardevol. Een duidelijke manier van communiceren en een sterke ruggengraat zijn zeker pluspunten als je binnen deze organisatie stage wilt lopen.

 

Ik wist van tevoren al dat ik veel met Excel zou gaan werken en dat de leercurve steil zou zijn. Dit is uiteindelijk ook gebleken maar deze uitdaging heb ik met beide handen aangepakt, en met succes. Aan het einde van mijn stage kon ik erg veel functies toepassen, modellen bouwen en de moeilijkste functies uitpluizen. Omdat er niet altijd tijd was om dingen van A tot Z uit te leggen of om vragen te stellen, was het ook vooral ‘doen’ en over het eindresultaat feedback krijgen. Ik wilde taken graag vanaf de eerste keer goed doen en dat lukte met deze manier van werken niet altijd. Het was erg wennen om op deze manier te werken en directe feedback te ontvangen. Met deze werkwijze krijg je wel snel inzicht in wat er niet goed ging, kon ik dit noteren en gebeurde het (vaak) geen tweede keer.

Veel taken die ik had waren daarnaast terugkerend, zo merk je over een periode van een aantal maanden hoeveel efficiënter je taken uit kan voeren, wat je verbeteringen zijn en waar je jezelf nog kan verbeteren.

 

De stageplanning was leidend gedurende de hele stage. Het is erg belangrijk dat een stagiair zich houdt aan deze planning en dat de taken waar je verantwoordelijk voor bent ook aan het eind van de dag af zijn. Het was erg interessant om met zo’n planning te werken en verantwoordelijk te worden gehouden voor datgene wat jij uit moet voeren. Zo krijg je een groot verantwoordelijkheidsgevoel en het idee dat je bijdraagt aan een project. Het houden aan de planning valt echter niet altijd mee. Hier is duidelijke communicatie van belang. Zit je planning vol, dan zit deze ook echt vol, hoe graag iemand ook wil dat je een taak voor hem/haar uitvoert. Dit zal soms leiden tot discussies, maar ook dat hoort erbij en moet je gewoon als leerzame ervaring zien.

 

Ik heb alles bereikt wat ik wilde bereiken en heb een goed beeld gekregen van hoe het is om in een organisatie als deze te werken. Voor mensen die een uitdagende stage zoeken, is dit zeker een aanrader!