Bedrijfsherstructurering

De dga van een middelgrote autodealer heeft ons gevraagd om hem met raad en daad bij te staan nadat het bedrijf bij de bank onder bijzonder beheer was gesteld. Doelstelling was om het bedrijf financieel gezond te maken en daardoor uit bijzonder beheer te geraken.

Onze aanpak:

 • Scan van financiële situatie, organisatie en markt
 • Visie en strategie voor korte en middellange termijn
 • Plan van aanpak om visie en strategie te verwezenlijken
 • Prognose huidige jaar en budget volgend jaar met verschillende scenario’s en gevoeligheidsanalyses
 • Belangrijkste uitgevoerde maatregelen:
  • Sluiting van vestiging waarbij 80% van de omzet door de andere vestigingen is overgenomen
  • Reorganisatie personeelsbestand aangepast aan omzet/volume
  • Kostenbesparingen doorgevoerd (heronderhandelen verhuurder, collectieve loonreductie, centrale inkoop, etc.)

Tools:

 • Branche specifieke benchmark op alle relevante financiële cijfers (kortingen, personeelskosten, huisvestingskosten, etc.)
 • Branche specifieke benchmark op alle relevante KPI’s (Omzet per medewerkers, indirect vs. direct, personeelskosten per functie, etc.)

Resultaten:

 • Binnen 9 maanden van langdurig negatieve cashflow naar positieve cashflow
 • Na 18 maanden had financier voldoende vertrouwen om uit bijzonder beheer te komen

Inmiddels 2 jaar aaneengesloten positief bedrijfsresultaat en balans op orde.